Artiestenregeling belastingdienst

Werkt u zelfstandig als artiest? Dan kunt u er in een aantal gevallen voor kiezen om geen btw in rekening te brengen over uw inkomsten. Dit is de artiestenregeling. De btw over uw uitgaven mag u dan ook niet aftrekken. Lees meer op www.belastingdienst.nl

 

Auteursrecht.nl

Deze website wordt beheerd door de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen – Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten. Op de website kunt u informatie vinden over auteursrecht en naburige recht. Lees meer op www.auteursrecht.nl

 

Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom 

BBI is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Lees meer op www.boip.int

 

Stichting Brein

Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de sinds de jaren ‘70 bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van bescherming tegen ernstige en georganiseerde inbreuk en misbruik van hun werk. Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de autoriteiten. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek. Lees meer op www.anti-piracy.nl

 

Buma/Stemra

Buma/Stemra behartigt in Nederland de belangen van binnen- en buitenlandse muziekauteurs en -uitgevers. De kerntaak van Buma/Stemra bestaat uit de exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en het management van muziekauteursrechten voor bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Buma/Stemra beschermt het muziekauteursrecht en ondersteunt het cultureel (nationaal) muziekproduct via Buma Cultuur. Lees meer op www.bumastemra.nl

 

Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

CEDAR is het gemeenschappelijke facilitaire bedrijf van een groot aantal organisaties die actief zijn op het terrein van de exploitatie van auteurs- en aanverwante rechten. Lees meer op www.cedar.nl

 

Stichting PRO

Stichting PRO is hèt administratiekantoor voor auteursrechten in het onderwijs. Lees meer op www.stichting-pro.nl

 

Copyright licentie – en incassobureau PRO

CLIP is een sectie van Stichting PRO. CLIP incasseert en verdeelt vergoedingen voor het gebruik van artikelen uit kranten en tijdschriften door commerciële knipseldiensten, bedrijven en instellingen. Lees meer op www.stichting-pro.nl

 

Stichting foto anoniem

Stichting FotoAnoniem biedt gebruikers die de fotograaf niet hebben kunnen traceren, de mogelijkheid om de foto toch te publiceren. Stichting FotoAnoniem heeft daarvoor een juridisch verantwoorde methode ontwikkeld. Lees meer op fotoanoniem.nl

 

Stichting leenrecht

Stichting Leenrecht is de organisatie die, door de Minister van Justitie op 30 oktober 1996 in overeenstemming met de Staatssecretaris van OC&W, is aangewezen en als rechtspersoon belast is met de uitvoering van de regeling voor het leen- en verhuurrecht. Zij is bevoegd tot de inning en verdeling van de vergoedingen. Lees meer op www.leenrecht.nl

 

De Stichting literaire rechten auteurs

Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer....Lees meer op www.lira.nl

 

Naburige rechten organisatie voor musici en acteurs

NORMA vertegenwoordigt alle uitvoerende kunstenaars bij de collectieve exploitatie van hun naburige rechten en behartigt daarbij hun belangen. Lees meer op www.stichtingnorma.nl

 

Pictoright

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele maker in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafische ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Lees meer op www.pictoright.nl

 

Stichting reprorecht

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Lees meer op: www.reprorecht.nl

 

Stichting tot exploitatie van kabeltelevisierechten op audiovisueel materiaal

SEKAM behartigt de belangen van binnen en buitenlandse film- en televisieproducenten, vooral bij de kabeldoorgifte van op televisie uitgezonden producties. Lees meer op www.sekam.org

 

Stichting SEKAM video

SEKAM Video int auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdeelt deze gelden onder de bij haar geregistreerde producenten van die film- en televisiewerken. Lees meer op www.sekamvideo.org

 

Stichting ter exploitatie van naburige rechten

SENA regelt de vergoedingsrechten voor openbaar gebruik van muziek van alle artiesten en platenproducenten. SENA doet dit in Nederland op exclusieve basis. Lees meer op www.sena.nl

 

Stichting de thuiskopie

Thuiskopie biedt de auteursrechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Lees meer op www.thuiskopie.nl

 

Stichting thuiskopievergoeding audio producenten

STAP vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen. Lees meer op www.stichtingstap.nl

 

Vereniging ter exploitatie van vertoningsrechten op audiovisueel materiaal

VEVAM incasseert auteursrechtelijke vergoedingen voor het gebruik (openbaarmaking, doorgifte, kopiëren, uitlenen) van auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken. Lees meer op www.vevam.org

 

Stichting Videma

Videma is een collectieve beheersorganisatie die zich sinds 2000 heeft gespecialiseerd in het bewaken en beschikbaar maken van vertoningsrechten op tv-beelden. Lees meer op www.videma.nl

 

Vereniging van organisaties die intellectueel eigendom collectief exploiteren

VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorgansiaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. Lees meer op www.voice-info.nl

Ga naar boven